WOS
Archief

Jeugd debatteert met de gemeente

Kinderen uit de gemeente Westland debatteren donderdag 22 april met vertegenwoordigers uit onder andere de lokale politiek over zaken die de kinderen aangaan.

Onder meer burgemeester Welschen en het hoofd maatschappelijke ontwikkelingen van de gemeente Westland, de heer Snijders zullen door de kinderen bevraagd worden over onderwerpen op het gebied van veiligheid, voorzieningen en een schone leef- en speelplek.

De kinderen zijn ambassadeurs van de Stichting Jeugd Nu, zij hebben ook aan andere kinderen gevraagd welke onderwerpen er aan bod moesten komen.

Categorieen:
WestlandAlgemeen