WOS
Archief

Ingebruikname depot voor baggerspecie

De Loswal De Bonnen in de Buiten Nieuwlandsepolder West in Hoek van Holland is ingericht voor de be- en verwerking van baggeriespecie en grond en wordt woensdag 14 april officieel in gebruik genomen.

De Slib- en Grondbank Waterweg is één van de omvangrijkste inrichtingen in de provincie Zuid-Holland.

De Grondbank komt op de voormalige loswal die tot 1970 is gevuld met verontreinigde baggerspecie uit de havens. De grond wordt gesaneerd door Dura Vermeer die na de sanering de locatie overdraagt aan een stichting.