WOS
Archief

Procedure verblijfsvergunning gewijzigd

Vreemdelingen die langer dan drie maanden in Nederland willen verblijven moeten vanaf 13 april 2004 een verblijfsvergunning aanvragen bij de gemeente.

De gemeente stuurt de aanvraag verblijfsvergunning door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND. De IND behandelt vervolgens deze aanvraag en neemt daarop een beslissing. Deze beslissing wordt rechtstreeks door de IND aan de aanvrager van de vergunning medegedeeld.

Bij een positieve beslissing kan het verblijfsdocument worden afgehaald bij de gemeente. In Westland moet elke aanvraag om een verblijfsvergunning worden ingediend bij de afdeling Publiekszaken.

Categorieen:
WestlandAlgemeen