WOS
Archief

Drieklapper voor tuinbouw

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft GemeenteBelang Westland een voorstel ingediend voor een extra structurele investering in de Westlandse economie van € 200.000. Met dit bedrag wil GemeenteBelang Westland het Westland aantrekkelijker maken als vestigingsregio voor kennisintensieve bedrijven gelieerd aan het agribusinesscomplex.

Ook heeft wethouder Van Vliet toegezegd te komen met een Westlandse visie voor planvorming en grondexploitatie.

Tenslotte gaat het college van B&W een brief schrijven aan de minister om stelling te nemen tegen plannen voor nieuwe tuinbouwsubsidies in Europese landen die de Nederlandse tuinbouw op achterstand dreigen te zetten.

Categorieen:
WestlandAlgemeen