WOS
Archief

Meldpunt Leefomgeving nu dag en nacht bereikbaar

Via een digitaal formulier kunnen inwoners uit de gemeente Westland dag en nacht meldingen doorgeven.

Via dit meldpunt Leefomgeving kunt u een melding doen over onder andere zwerfvuil, bestrating, groen, speelterreinen, overlast, schades en vernielingen.

Na verzending van een melding wordt de inzender ook op de hoogte gehouden van de afhandeling via de e-mail.

Afhankelijk van de aard van uw melding wordt een urgentie toegekend. Bij een gevaarlijke situatie wordt direct actie ondernomen, bij seizoensgebonden werkzaamheden kan het voorkomen dat werkzaamheden pas na enige tijd worden uitgevoerd.

Categorieen:
WestlandAlgemeen