Archief

Reactie voorstel eurovignet

Transport en Logistiek Nederland vindt het een goede zaak dat er Europese spelregels komen voor tolheffing, maar heeft ook een aantal kritiekpunten op het voorstel van de Europese Commissie.

Ondanks het voorstel blijft er ruimte aanzienlijke lastenverzwaring voor het wegverkeer.

Naast de infrastructuurkosten, wil de Europese Commissie ook de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen en filekosten vanaf 2008 in rekening brengen. TLN vindt het onjuist om deze kosten alleen aan het vrachtverkeer door te berekenen.

TLN vindt het voorstel een goede aanzet, maar blijft in Brussel aandringen op een aantal verbeteringen.

Categorieen:
Algemeen