Archief

VVD: functie voorzitter deelraad ter discussie

De VVD in Hoek van Holland wil de functie van voorzitter van de deelraad ter discussie stellen.

Aanleiding vormt de deelraadsvergadering van 26 juni jongstleden en in het bijzonder de besluitvorming over de Rondgang.

De voorzitter moet, volgens het nieuwe duale stelsel, onafhankelijk en onpartijdig zijn. De VVD vraagt zich af of dit in de huidige Hoekse politieke situatie wel kan en mag worden verwacht.

De VVD is niet overtuigd van de onafhankelijkheid van de voorzitter omdat deze momenteel twee petten opheeft, hij komt zowel op voor zijn eigen belang als voorzitter van het dagelijks bestuur en de coalitie en daarnaast dient hij het belang van de totale deelraad.

In reactie heeft voorzitter van Eijk laten weten dat deze beslissing destijds unaniem in de deelraad is besloten. Indien de heer Varekamp van de VVD dat nu ter discussie wil stellen moet hij zorgen dat het op de agenda van de raad wordt gezet, aldus van Eijk.