Archief

Raad akkoord met ZMLK-school

De gemeenteraad van Naaldwijk heeft ingestemd met een krediet voor de tijdelijke huisvesting van de Herman Broerenschool.

De school is gevestigd in Delft en is bedoeld voor zeer moeilijk lerende kinderen met een verstandelijk of meervoudig handicap.

Ongeveer 40 procent van de leerlingen komt uit het Westland. Het krediet is goedgekeurd maar er zijn nog wel haken en ogen aan het plan om het pand aan de Druivenstraat in Naaldwijk te verbouwen.

Veel ouders waren met hun kinderen naar de raadszaal gekomen om getuige te zijn van het besluit van de gemeenteraad. De ouderenraad van de school tracteerden de kinderen en raadsleden na goedkeuring van het voorstel op een ijsje.