Archief

Risico's woningmarkt beperken

Het stadsgewest Haaglanden moet de risico's van het woningmarktscenario beperken.

Dat stelt de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden in haar inspraakreactie op het ontwerp Regionale Woonvisie Haaglanden, waaronder ook het Westland valt.

Door de komende vijf jaar in te zetten op het halen van de nieuwbouwproductie en de herstructurering op het huidige niveau te handhaven wil de vereniging dat de risico's verminderd worden. In die periode kan de nieuwbouw zich bewijzen en de doorstroming op gang komen.

Overigens komt er voor het Westland een aparte woonvisie, aldus directeur Esser van de SVH.

Categorieen:
Westland Algemeen