Archief

Onveiligheid anders aanpakken

Het Regionaal College van de Politie Rotterdam-Rijnmond heeft ingestemd met een reeks voorstellen om te komen tot een andere aanpak van onveiligheid.

Hiermee willen de politie, justitie en gemeenten de toegenomen onveiligheid in de regio effectiever aan gaan pakken. Het korps gaat vier werkprocessen onderscheiden: directe hulpverlening, opsporing, wijkpolitie en intake en ondersteuning.

Eerder werden al afspraken gemaakt over het gewenste niveau van dienstverlening.

Categorieen:
Algemeen