Archief

Veel belangstelling na TV uitzending

Paul Barendse heeft met zijn waterplan veel reacties gekregen na zijn uitzending in Westlandse Zaken vorig weekeinde op WOS TV.

Het plan bestaat uit het maken van wateropslag in betonnen bassins onder de kassen. Hierdoor zou per hectare glas 25.000 kubieke meter extra wateropslag worden gecreëerd.

Daarnaast kan de kas als warmtebron dienen. Als deze kas naast een woonwijk zou worden gebouwd, kunnen 500 woningen daarvan profiteren.

Paul Barendse kreeg veel belangstelling vanuit de politiek, lokale- en vakbladen en wil nu de landelijke media voor zich winnen.

Categorieen:
Westland Algemeen