Archief

Nationaal Bestuursakkoord Water ondertekend

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan samen de waterproblematiek in Nederland aanpakken.

Dit is vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water dat woensdag is ondertekend. Het doel van het akkoord is om in de periode tot 2015 het watersysteem in Nederland te verbeteren en op orde te houden.

Om het gewenste niveau te bereiken en vast te houden, worden de gevolgen van de zeespiegelstijging, bodemdaling en een veranderend klimaat aangepakt.

Categorieen:
Algemeen