Archief

Extra bedrijventerrein in Zuidplaspolder

In de provincie Zuid-Holland is in de periode van 2010-2030 400 hectare extra bedrijventerein nodig, hiervan moet 350 hectare in de Zuidplaspolder komen.

In deze polder liggen onder meer al claims voor woningbouw, waterberging en natuur en recreatie. Bovendien moet in de Zuidplaspolder nog ongeveer 200 hectare glastuinbouw komen als uitwijklocatie voor onder meer de Westlandse tuinders.

De provincie is nu bezig met een onderzoek of het nieuwe tuinbouwgebied wellicht naar Cromstrijen kan. Totdat daar meer over bekend is blijft de Zuidplas als tuinbouwlocatie op de kaart staan.

Categorieen:
Westland Algemeen