Archief

Aanmelden proefprojecten energiebesparing

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit roept het agrarisch en voedselverwerkende bedrijfsleven op om voorstellen in te dienen voor proefprojecten voor energiebesparing in de keten.

Het ministerie wil bevorderen dat de agrofoodsector meer concurrerend wordt en heeft daarom het programma Duurzame ketens en Energiebesparing opgezet.

Tot en met 2004 is er in dit programma 18 miljoen euro beschikbaar voor het uitvoeren van proefprojecten.

Categorieen:
Algemeen