Archief

Voetbal: leden S.V. eens met plan nieuwbouw

De leden van de 's-Gravenzandse S.V. hebben zich achter de toekomstplannen van het bestuur van de SV gesteld.

Op de speciaal belegde Buitengewone Algemene Ledenvergadering gingen de 100 opgekomen leden bijna unaniem akkoord met de door het bestuur gepresenteerde plannen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

De plannen bestaan uit een accommodatie waarin beide 's-Gravenzandse voetbalverenigingen de kleedkamers delen maar alle overige ruimtes, zoals kantine, bestuurs- en commissiekamers ieder voor zichzelf hebben.

Categorieen:
Algemeen