Archief

ISW gebouw aan Lage Woerd wordt gesloopt

De directie van de ISW heeft plannen om het schoolgebouw aan de Lage Woerd in Naaldwijk na afloop van dit schooljaar te laten slopen voor nieuwbouw.

Hierdoor moet er een tijdelijke huisvesting worden gerealiseerd aan de Tiendweg waarvoor een bedrag van 450.000 euro nodig is.

De kosten voor de nieuwbouw aan de Lage Woerd worden geschat op 6,5 miljoen euro. In de meerjarenbegroting is slechts uitgegaan van een restantbedrag van 2 miljoen euro.

De acht noodlokalen van de Lage Woerd moeten nu, om het capaciteitstekort op te vangen, worden verplaatst naar de Tiendweg. Daarnaast moeten er nog twee noodlokalen worden aangeschaft.

Op 15 april wordt over de nieuwbouw en de tijdelijke huisvesting gesproken in de commissie Welzijn van de gemeente Naaldwijk.

Categorieen:
Naaldwijk Algemeen