Archief

Uitslag gemeente Wateringen

<table width=300><td><td width=50><b>2003</b><td width=50><b>1999</b>

<tr><td><u>Opkomst<br><Br></u><td> 47,4%<td> 47%

<tr><td>VVD<td> 23,7%<td> 30,9%

<tr><td>CDA<td> 43,2%<td> 36,1%

<tr><td>PvdA<td> 12,4%<td> 9,6%

<tr><td>Groenlinks<td> 3,7%<td> 5,4%

<tr><td>D66<td> 3,3%<td> 3,9%

<tr><td>SGP<td> 0,3%<td> 0,2%

<tr><td>SP<td> 2,3%<td> 1,8%

<tr><td>Democratisch Platform Nederland<td> 0%<td> --

<tr><td>ChristenUnie<td> 1,4%<td> --

<tr><td>Mooi Zuid-Holland / De Groenen<td> 0,3%<td> --

<tr><td>Leefbaar Zuid-Holland<td> 2,5%<td> --

<tr><td>Lijst Veldhoen<td> 0%<td> --

<tr><td>Nieuwe Toekomst Partij<td> 0%<td> --

<tr><td>N-sap<td> 0%<td> --

<tr><td>LPF<td> 6,4%<td> --

<tr><td>Politieke Partij 'Alianza'<td> 0,1%<td> --

<tr><td>VIP<td> 0%<td> --

<tr><td>Verenigde Senioren Partij<td> 0,4%<td> --

<tr><td>Lijst 19<td> 0%<td> --

<tr><td>Lijst Nieuwe Politiek<td> 0%<td> --

</table>

Categorieen:
WateringenAlgemeen