Archief

Bijeenkomst leerplichtambtenaren

De leerplichtambtenaren van 's-Gravenzande, Monster, Naaldwijk, De Lier en Wateringen organiseren op 18 maart een informatiebijeenkomst voor de directeuren van de scholen voor het voortgezet onderwijs in het Westland.

Op de informatieavond staan de aansluiting bij andere onderwijsinstellingen, het Regionaal Overleg Leerplicht en de eenwording van de gemeente Westland en de daaruit volgende vorming van een afdeling leerplicht centraal.