Archief

Tennisclub LTC krijgt extra 62.000 euro voor uitbreiding

Tennisvereniging LTC Naaldwijk krijgt van de gemeente Westland behalve de normale 25 procent-subsidie bij uitbreidingsplannen een zogenoemde projectsubsidie van 62.000 euro. Een meerderheid van de gemeenteraad voelde zich hier dinsdagavond toe verplicht, gezien verwachtingen die in het verleden door het college van B en W zijn gewekt.

Het gaat daarbij feitelijk om een deel van de politieke erfenis van voormalig sportwethouder El Mokaddem. De coalitiepartijen CDA, GBW en VVD alsmede de oppositiepartijen Westland Verstandig en LPF stemden in met de extra steun. Coalitiegetrouwe fracties GroenLinks en PvdA alsmede de oppositiepartijen ChristenUnie-SGP en D66 stemden tegen. Zij vonden het een vreemd precedent.

Toneelverenigingen

Met het oog op de uitbreidingsplannen van de tennisclub, staat het huidige onderkomen van de toneelverenigingen Rokagemto en De Plankeniers op sportpark De Hoge Bomen in de weg. Die verenigingen hebben afgelopen zomer een aanzegging van de gemeente Westland gehad, dat zij per 1 januari daar weg moeten zijn.

Inmiddels is door het college van B en W toegezegd, dat er een passende en tijdige oplossing komt voor de huisvesting van de toneelclubs. Deze verenigingen zelf zouden graag nieuwbouw plegen op het complex bij de Jeu de Boulesvereniging aan de Monnikenlaan in Naaldwijk, maar nog onduidelijk is, of dit een haalbare optie is.

Categorieen:
Naaldwijk Westland Sport