Archief

Komt een robot uit de mouw

Je moet altijd wachten totdat je concurrenten de plaats van handeling hebben verlaten, is een oude journalistieke wijsheid.

Ben & Sem hebben al heel wat keren profijt gehad van die handelwijze. Zo ook afgelopen woensdag in Hoek van Holland, waar een onbemand schip de Berghaven binnenvoer.

Ons dynamische duo was er daardoor getuige van dat de aap uit de mouw kwam: robotvriendje Robin van het beroemde duo Bassie & Adriaan bleek zich aan boord van dat bijzondere vaartuig te bevinden. Hoe bedoel je 'onbemand'?