Archief

Ben & Sem zien door de stronken het bos niet meer

Onze kritische waarnemers uit het dierenrijk waren er niet verdacht op, al hadden ze onlangs wel uit hun ooghoek een beschikking van de Omgevingsdienst Haaglanden gezien.

Daarin stond onder meer "dat besloten is om ontheffing te verlenen voor het opzettelijk beschadigen, vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen van de sperwer en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen, alsmede het opzettelijk verstoren van de ruige dwergvleermuis i.v.m. de herontwikkeling van een voormalige stortplaats waarvoor kap van een bosschage van circa één hectare noodzakelijk is".

En dat was dus aan de Rijnvaartweg op de hoek met de Nieuwe Vaart in 's-Gravenzande.