Archief
WOS

WOS

Beloofde bomen komen er niet

De bijna 1800 nieuwe bomen die na het kappen van bomen geplant moeten worden in Westland, komen er waarschijnlijk niet.

"We pinnen ons niet vast op aantallen", schrijft wethouder Leen Snijders in antwoord op vragen van D66. Het beleid in de gemeente Westland is dat voor elke gekapte boom de gemeente er twee plant. "We zetten in op het vervangen van bomen als we bomen kappen. We kijken hierbij naar de betreffende locatie en welke bomen daar geschikt zijn. Kortom: kwaliteit gaat boven kwantiteit", schrijft de wethouder.

"Mijn broek zakte ervan af", reageert vragensteller Benjamin Hofland van D66. Hij vervolgt: "Na 152 dagen wachten op antwoord op mijn vraag waar de bomen blijven, is dit een merkwaardige reactie. Een wethouder moet het beleid uitvoeren en dat betekent voor elke gekapte boom er twee terugplanten. Nu zegt hij dat ze er geen 1800 gaan plaatsen. De wethouder doet zijn werk niet."

Hofland vindt het vooral raar dat hij, ondanks vele malen erom vragen en zelfs een toezegging van de burgemeester dat er snel een antwoord moest komen, 152 dagen moet wachten op een antwoord van een half A4 waarin staat dat de wethouder het gemeentelijk beleid niet gaat uitvoeren. "De vraag is waarom dit zo lang moest duren en hoe kan dit nou, want de wethouder heeft het beleid te volgen. Als hij daarvan afwijkt, zou de raad dat moeten weten. Maar er kwam geen belletje, geen mededeling, niks, niks, niks daarover. Dat vind ik een bijzondere gang van zaken", aldus Hofland.

In de concept-Groenvisie die het college vorige week naar de raad stuurde is het uitgangspunt dat het aantal bomen gelijk blijft. Dat zou betekenen dat het huidige beleid van twee bomen terug per gekapte boom dan verdwijnt, maar voorlopig geldt dat nog. Hofland bezint zich nog op vervolgstappen, maar zal waarschijnlijk deze kwestie in een motie vatten voor de volgende raadsvergadering om een uitspraak hierover te krijgen van de hele raad. "Hier is het laatste woord nog niet over gezegd", aldus de D66'er.

Benjamin vertelt bij Maarten in de Middag dat hij niet tevreden is met het antwoord van de wethouder

Categorieen:
Nieuws Politiek Westland