Archief

Sportclubs zien afname van leden door coronacrisis

Sportclubs in onze regio hebben door het uitbreken van de coronacrisis te kampen met leden die hun lidmaatschap opzeggen. Dat blijkt uit onderzoek van de WOS.

De WOS stuurde 122 besturen van sportverenigingen een lijst met vragen over de gevolgen van het coronavirus en kreeg 41 reacties. Bijna de helft van die clubs geeft aan last te hebben van leden die stoppen.

Hoewel het probleem ook speelt bij clubs waar gesport wordt in de buitenlucht, zijn het voornamelijk binnensportverenigingen en clubs met veel oudere leden die hiermee te maken hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om gymnastiekclubs en volleybalverenigingen, maar ook biljart- en jeu-de-boulesclubs. Want waar er (met wat beperkingen) wel 'gewoon' kon worden gevoetbald of getennist, lagen de activiteiten bij andere clubs grotendeels stil omdat er binnen niet getraind mocht worden.

Naar buiten

Sommige clubs besloten hun trainingen naar buiten te verplaatsen, maar dat was niet 1-op-1. "Het was een noodoplossing, een goede oplossing. Maar bijvoorbeeld de brug of andere onderdelen kun je niet doen buiten", zegt een van de turnsters van NTO Maasland. "Je zit met allerlei spullen die niet naar buiten kunnen. Die zijn echt voor binnen bestemd", vult voorzitter Peter Kok aan. "Buiten is beter dan online, maar binnen is zeker voor het turnen het beste dat er is", aldus interim-voorzitter Lenneke Tanke van UDI Westland. "En dan zie je tijdens het buiten trainen dat de voetbal en hockey 'gewoon' doorgaan. En dat heeft gemaakt dat leden die kant op zijn gegaan, omdat het turnen dat wij buiten deden toch niet zo lijkt op wat je binnen kunt doen."
Bovendien is naar buiten gaan niet bij alle sporten mogelijk. Zo zijn zwemverenigingen afhankelijk van de beschikbaarheid van zwemwater. "De hele vereniging lag stil", concludeert Johan Bolhuis van Westland Swimming Stars.

Clubs die reageerden geven dus aan dat lidmaatschappen zijn opgezegd, omdat er deels of helemaal niet gesport kan worden, terwijl de contributie wel gewoon doorloopt. Hoeveel leden er stoppen, is verschillend. Bij NTO Maasland gaat het om een afname van zo'n 50 van de bijna 350 leden die het voor de coronacrisis had. Sommige andere verenigingen noemen nog hogere aantallen. Het is nog maar de vraag of die leden ook allemaal weer terugkeren. "Je merkt dat leden, zeker in het begin, het volleyballen missen, maar dat er door sommige leden ook een andere invulling wordt gegeven aan sport en ontspannen. En dat vervolgens ook als prettig ervaren", reageert secretaris Joyce van Schie van de Westlandse volleybalclub PQV.

Verenigingen hebben overigens wel vaker te maken met stoppende leden, maar krijgen er normaal gesproken ook nieuwe leden voor terug. Dat heet natuurlijk verloop. De coronacrisis had echter als extra probleem dat ledenwerving amper mogelijk was.
Binnensportclubs deden er de afgelopen maanden daarom alles aan om hun bestaansrecht te bewijzen, om te voorkomen dat nog meer leden wegliepen. Voorzitter Dave Koldenhof van badmintonclub De Zeemeeuwen in 's-Gravenzande zegt dat zijn vereniging daarvoor alles uit de kast haalde. "Iedere zaterdagochtend waren wij als club actief bij touwtrekvereniging De Noormannen, hier organiseerden wij sport en spel voor onze jeugdleden. Aangezien we niet binnen mochten badmintonnen hebben we diverse workouts bedacht voor onze jeugd."

Lenneke Tanke (UDI Westland) vertelde bij Maarten in de Middag over de heropening van de binnensport

Zorgen

Een aantal bestuurders geeft in de enquête aan dat het dalende ledenaantal ook leidt tot zorgen over het voortbestaan van de vereniging. Tien clubs maken zich 'een beetje' zorgen en vier clubs zelfs 'veel'. Minder leden betekent namelijk ook minder contributie en dus minder inkomsten.
Mogelijk geven de versoepelingen van deze week weer meer mogelijkheden. Nu er weer binnen gesport mag worden, kan er ook weer aan ledenwerving gedaan worden. Daar wordt nu ook op ingezet. "We hebben een flyer laten maken die we van deur tot deur gaan brengen en daarmee willen we van half juni tot half juli uitnodigen om eens te komen kijken bij alle verschillende lessen die we hebben", zegt Tanke (UDI Westland). Kok (NTO Maasland): "We gaan de leden enthousiasmeren om hun vrienden en vriendinnen mee te nemen. Dat is altijd onze basis geweest: enthousiasmeren van de mensen van onderuit. En dan stroomt het weer naar boven. Maar dat hele proces moet nu weer op gang komen."

Overigens reageerde tweederde van de bestuurders dat zij geen zorgen hebben. Hoewel deze - vaak grotere - verenigingen door de coronastop te maken hebben met verlies van (bar)inkomsten, zijn ze over het algemeen nog altijd financieel gezond. Daarbij zijn ze vaak geholpen door steunregelingen van de overheid zoals de NOW of TVL (tegemoetkoming vaste lasten). Ook hebben gemeenten (veld)huur opgeschort of geschrapt. Wel geven bestuurders van die verenigingen aan dat zij in de afgelopen periode het contact met de leden hebben gemist.

Over dit onderzoek

De WOS verstuurde aan de besturen van 122 sportverenigingen in onze regio een enquête over de (financiële) gevolgen van de coronacrisis. Die werd ingevuld door 41 clubs. Dat is iets meer dan een derde. Omdat sommige sporten oververtegenwoordigd zijn en andere juist ondervertegenwoordigd, is het onderzoek niet representatief. Wel geeft het een goed inkijkje.

Heb je opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit artikel? Of heb je tips over andere onderwerpen? Neem dan direct contact op met onderzoeksjournalist Stefan van der Meer via stefanm@wos.nl.

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dtv, Omroep Venlo, Studio040 en de WOS werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.