Archief
WOS

WOS

B en W van Westland houden vast aan afbraak Aloysiusschool

B en W van Westland houden voet bij stuk: zij zien het niet zitten om de Aloysiusschool in Monster tot gemeentelijk monument uit te roepen.

Hiermee reageert het college op het verzoek van enkele erfgoedverenigingen. Het standpunt is geen verrassing, maar er is nu een formeel besluit over genomen.

Plan is om op de locatie van de voormalige Aloysiusschool, gelegen tussen de Rembrandtstraat en de Burgemeester Kampschoërstraat, een wooncomplex voor kwetsbare doelgroepen te realiseren. Het gaat daarbij om jongeren met een geestelijke en/of lichamelijke beperking of een zorgondersteuning en om senioren.
Deze ontwikkeling vindt plaats op basis van het collegebesluit van 8 september 2020, waarbij is gekozen voor een variant waarbij de bestaande gebouwen gesloopt zullen worden.

Door drie verschillende partijen is het verzoek gedaan tot aanwijzing van de Aloysiusschool als gemeentelijk monument. In navolging van het Cuypersgenootschap en erfgoedvereniging Heemschut pleitte ook de Historische Vereniging Monster-Ter Heijde er begin dit jaar voor om het schoolpand op te nemen in het gemeentelijke monumentenregister. Het college is hiertoe niet bereid, "omdat er met het oog op het maatschappelijk belang grote noodzaak is om zorgwoningen voor kwetsbare doelgroepen en seniorenwoningen te realiseren en het beoogde woonprogramma niet past in de huidige gebouwen".

Verder wordt door B en W opgemerkt dat het gebouw in 2009 is afgevoerd van de lijst met gemeentelijke monumenten in verband met toekomstige ontwikkelingen. Tegen dit besluit is destijds geen bezwaar gemaakt. “Er zijn geen nieuwe feiten en omstandigheden die zouden moeten leiden tot een herziening van het eerdere besluit”, concludeert het college.