Archief

Ben en Sem bij vogelkastjes

Sportclubs met natuurlijke grasmatten hebben soms overlast van larven van langpootmuggen. Die beschadigen de velden. Vogels moeten de overlast de kop indrukken.

Om de vogels rond de sportvelden te krijgen, hebben kinderen kort geleden nestkastjes gemaakt bij het educatief centrum 't Nest in Naaldwijk. De mini-huisjes zijn gemaakt door kinderen van de buitenschoolse opvang.