Archief
Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

Provincie zoekt ideeën om slimmer te reizen

De provincie Zuid-Holland vraagt inwoners ideeën in te zenden om op een slimmere manier te reizen.

Wat is er voor nodig om het aantrekkelijker te maken om op een andere manier dan met de (eigen) auto te reizen? Die vraag kunnen inwoners tot 3 januari beantwoorden via de website slimmerreizen.zuid-holland.nl. Daar is het ook mogelijk om op elkaars voorstellen te reageren en om ze te liken. Wie een idee indient mag gratis een slimme reismogelijkheid uitproberen, bijvoorbeeld een deelauto of deelfiets.

Slimmer reizen is volgens de provincie dat we niet allemaal tegelijk de auto pakken. "Vaak is de fiets, het openbaar vervoer, lopen of een combinatie hiervan een beter alternatief", zegt gedeputeerde Floor Vermeulen.

Alle ideeën worden van een advies voorzien door een jury bestaande uit deskundigen van de TU Delft en de provincie Zuid-Holland. Deze jury toetst hoe goed de ideeën uit te voeren zijn en of ze bijdragen aan bereikbaarheid en leefbaarheid van de provincie. Ook originaliteit en het aantal likes per idee telt mee. De drie ideeën die de jury het hoogst waardeert, mogen de indieners zelf aan de beslissers presenteren.

Projectleider Ronald Haverman vertelt naar wat voor ideeën ze op zoek zijn