Archief
Signbiblio

Signbiblio

Gedicht van de week #34

Herinnering

Vakantie ... de Westlander is onderweg of net thuis, maar altijd zijn daar de herinneringen aan eerdere tijden. Zoals deze ...

Een Westlandse zondagmiddag in 1964

Door de disributieradio

zingt Connie Francis

"don't ever leave me"

Oma troont

als de vorstin

van deze wereld

op haar plaats aan tafel

onder de lamp

in haar hand

een zakdoekje

met 4711

Opa slaapt

onderuitgezakt

licht snurkend in zijn

libertystoel

zijn handen gegroeft

van tomatenzwart

Ik teken

met mijn wijsvinger

een reis

naar Timboektoe

op de landkaart

van het Smyrna

tafelkleed

Op het dressoir

schudsneeuw

in een bolletje

Nog een kwartiertje ...

Connie zingt ...

baby, baby - I've been waiting

for somebody to love just me

I,m so happy now that I found you

I'll stand by you till eternity

Vrouwentongen

Zwijgend in de geur van

Eau de cologne