Archief
Signbiblio

Signbiblio

Gedicht van de Week #24

Koningsdag

Er staat een kind op de dijk

met het hart op de tong

blond, wapperend haar

en staalblauwe ogen

op de dijk staat een kind

rechtop in de wind

in rood, wit en blauw

kraait het victorie

bezingt het de glorie

van Nederland 's leeuw

in een waas van oranje

juicht heel Westland mee:

hoera voor de koning

je maintiendrai!

Marijke van Geest van Schrijvers tussen de Kassen