Archief
Archieffoto

Archieffoto

Erfgoedcentrum Abraham Kuyper Maassluis van start

Met het ondertekenen van de statuten In de Groote Kerk van Maassluis is maandagavond de Stichting Erfgoedcentrum Abraham Kuyper Maassluis opgericht. De stichting wil de aandacht voor het gedachtengoed van Kuyper en het belang ervan voor de samenleving vandaag de dag levendig houden.

Theoloog en predikant Abraham Kuyper, geboren in Maassluis, was wetenschapper, politicus en uitgever. Hij richtte in 1879 de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) op, de eerste politieke partij van Nederland die een eeuw later in het CDA opging. Hij was van 1901 tot 1905 minister-president. Voor zijn achterban, een volksdeel dat wel wordt aangeduid als de ‘kleine luyden’ (eenvoudige mensen), was Kuyper de gevierde leider. Hij was ook oprichter van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

"Dit erfgoedcentrum is tot stand gekomen na de herdenking van de honderdste sterfdag van Kuyper in 2020 in de Groote Kerk", zegt de nieuwe voorzitter van de stichting Gerda Verburg, voormalig minister van Landbouw. "Een aantal initiatiefnemers heeft toen, samen met gemeente Maassluis, onderzocht op welke wijze meer aandacht kan worden besteed aan het brede erfgoed van Kuyper. Er is natuurlijk veel over hem te vinden, maar ook hier in Maassluis willen we gepaste aandacht schenken aan deze grote staatsman die velen nationaal en internationaal heeft geïnspireerd met zijn visie."

Op 30 oktober vindt de eerste publieke bijeenkomst plaats in Maassluis. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal dan de allereerste Kleine Luydenlezing houden. Het Erfgoedcentrum zal vanaf januari 2024 zijn gevestigd in een historisch pand in het centrum van Maassluis. Er zullen activiteiten worden georganiseerd rond thema’s als democratie, religie, maatschappij en samenleving, sociale gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, waarden en normen, onderwijs, wetenschap, politiek en media. Tevens wordt er een onderzoekscentrum gevestigd.