Archief
Windmolenproject Oeverwind

Windmolenproject Oeverwind

Mogelijk toch grote windmolen op grondgebied Maassluis

Misschien zal de gemeente Maassluis toch gaan meewerken aan de komst van een windmolen op bedrijventerrein De Dijk. Het college van B en W zit enigzins klem tussen het huidige coalitieakkoord en een ruim tien jaar geleden getekend convenant met de provincie en een aantal andere gemeenten.

In het coalitieakkoord 2022-2026 staat vermeld dat er binnen de grenzen van Maassluis geen ruimte is voor grote windmolens. Toch wordt er in het kader van een Vlaardings windmolenproject gedacht aan een windmolen op bedrijventerrein De Dijk. In een brief aan de gemeenteraad van Maassluis wordt door het college gesteld, dat wanneer wordt ingezoomd op het gebied waarbinnen de windmolen zou worden gerealiseerd, er ruimte is voor nuance. "Het betreft een bedrijventerrein zonder permanente verblijfsfunctie en deze locatie bevindt zich niet in een natuurgebied", is de motivering.

In 2012 hebben de Provincie Zuid-Holland en meerdere gemeenten gezamenlijk het Convenant Windenergie ondertekend. Ook de gemeente Maassluis heeft haar handtekening onder dit convenant gezet. Het niet nakomen van de afspraken door Maassluis zou leiden tot een verhoogde inspanning voor andere gemeenten, zo schrijft wethouder Denise Mulder.

Optionele locatie

In buurgemeente Vlaardingen is het windmolenproject Oeverwind aan de orde. De meest westelijke windmolen is geprojecteerd op Maassluis grondgebied (De Dijk). Met de realisatie van deze nieuwe windmolen op Maassluise bodem draagt de gemeente bij aan de nationale duurzaamheidsagenda. Wethouder Mulder benadrukt in haar brief dat dit de enige locatie is waar windenergie wordt overwogen.

Onderzoek en openbare raadpleging

Om een duidelijker beeld te krijgen van de impact van een windmolen op de omgeving, zullen raadsleden van Maassluis een bezoek brengen aan de locatie van het project Oeverwind. Tijdens dit bezoek zal de gemeente Vlaardingen meer informatie verstrekken over waarom deze locatie geschikt is voor windmolenontwikkeling en welke bijdrage deze levert aan de verduurzaming van zowel Maassluis als de bredere samenleving.

Het project verkeert nog in de verkenningsfase. Gedetailleerde plannen worden midden volgend jaar verwacht.