Archief
WOS

WOS

Genoeg neerslag gevallen, dijkinspecties niet meer nodig

Het Hoogheemraadschap van Delfland is gestopt met het inspecteren van droogtegevoelige dijken in het gebied. Dat is door de regenval van de afgelopen tijd niet meer nodig.

Delfland begon eind juni weer met de inspecties. Dat gebeurt elk jaar als er lange tijd geen neerslag valt. De veendijken in met name Midden-Delfland zijn erg gevoelig voor droogte. Er kunnen bijvoorbeeld scheuren ontstaan. "Tijdens de laatste dijkinspecties is gebleken dat de dijken in het gebied van Delfland er relatief goed bij liggen", schrijft Delfland deze vrijdag. "Vanwege deze positieve bevindingen en het einde van de droogteperiode heeft het Hoogheemraadschap van Delfland besloten de inspecties te stoppen."

Klimaatbestendige Water Aanvoer

Door het gebrek aan neerslag liep vorige maand het tekort aan zoet water dermate op, dat de waterbeheerders van West-Nederland op 12 juli besloten de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) in te schakelen. Dit is een waterstelsel, waarmee in tijden van watertekort zoet water vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal aangevoerd wordt naar de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. Deze aanvoer is noodzakelijk voor peilhandhaving en het tegengaan van verzilting. Voldoende zoet water is belangrijk voor de stabiliteit van dijken, de natuur, glastuinbouw, landbouw en scheepvaart.

Maatregelen zijn inmiddels niet meer nodig. "Het zoutgehalte in onze sloten en vaarten is weer normaal en de watervraag voor peilhandhaving en vanuit de agrarische sector is weggevallen", aldus Delfland.