Archief
Archief Google Streetview

Archief Google Streetview

70 woningen op plek school en fitnesscentrum Burgemeesterswijk

De gemeente Maassluis en woningcorporatie Maasdelta willen 70 woningen realiseren in het huidige 'voorzieningenveld' in de Burgemeesterswijk.

Het gaat om het gebied tussen de Burgemeester Zaneveldstraat, de Doctor Jan Schoutenlaan, de Burgemeester Wesselinklaan en de Burgemeester Van de Brandelerlaan. Daar staan nu de basisschool Kardinaal Alfrink, een sportschool, de Ibrahim moskee en de Koninkrijkzaal van Jehova's Getuigen. De twee laatstgenoemde gebouwen blijven staan, maar de school verhuist naar Wilgenrijk en de huur van de sportschool wordt opgezegd. Zodoende ontstaat er ruimte voor woningbouw.

Het plan is om aan de de Doctor Jan Schoutenlaan een appartementengebouw te maken met daarin 38 woningen. Daarnaast moeten er ook nog 32 grondgebonden woningen bijkomen.

De Burgemeesterswijk is na de oorlog aan de westzijde van de kern Maassluis gerealiseerd, toen de woningnood hoog was. In hoog tempo zijn toen circa 1.300 woningen, vooral in gestapelde vorm, gebouwd. Rond het jaar 2000 werd duidelijk dat de wijk aangepakt moest worden. In die tijd is begonnen met een grootschalige herstructurering op basis van een Masterplan.

In de afgelopen circa 15 jaar heeft de Burgemeesterswijk een transformatie ondergaan van een verouderde naoorlogse hoogbouwwijk naar een moderne groene laagbouwwijk. Van de oorspronkelijke hoogbouw staan alleen nog twee flats aan de Burgemeester Zaneveldstraat. Deze zullen op termijn ook worden gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw.

Naar verwachting mag de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2023 een besluit nemen over het definitieve bestemmingsplan.

Categorieen:
Nieuws Algemeen Maassluis