Archief

Provincie wil niet meewerken aan ontwikkeling Floragebied

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland houden de ontwikkeling van het Floragebied in Westland voorlopig tegen. Zij hebben geen geld voor een lightrailverbinding en zien woningbouw daar niet zitten.

Het Floragebied betreft een oppervlakte van 94 hectare tussen globaal gezegd de Dijkweg in Honselersdijk en de Lange Broekweg tussen Naaldwijk en De Lier. Een groot gedeelte ervan is nu nog eigendom van bloemenveiling Royal FloraHolland, die er wel wil blijven, maar aanzienlijk kleiner wil gaan wonen. Immers, de ontwikkelingen op technologisch gebied maken het mogelijk dat niet alles op één plek hoeft te worden samengebracht om vervolgens van daaruit verdeeld te worden.

De gemeente Westland heeft plannen om het gebied te gaan herontwikkelen. In een vorig jaar gepresenteerd ontwikkelperspectief wordt onder meer gesproken over 2.500 woningen en een nieuw knooppunt van het openbaar vervoer, waarbij er ook een lightrailverbinding moet worden aangelegd naar Rotterdam en Den Haag.

Bedrijventerrein

In andere media liet de provincie eerder al doorschemeren, dat zij deze ontwikkeling niet ziet zitten. In antwoord op vragen van de fractie JA21, wordt dat standpunt vandaag nog eens onderstreept. "De plannen van de gemeente gaan uit van forse investeringen in het omliggend provinciaal wegennet en realisatie van een lightrailverbinding. Voor beide aspecten is er vanuit de provincie geen budget beschikbaar", zo schrijft het dagelijks gebied van de provincie.

Daarnaast voorziet de provincie problemen in woningbouw op een locatie die bestemd is als bedrijventerrein. "De optie dat dit terrein beschikbaar blijft voor toekomstige uitbreiding van de agrologistieke bedrijvigheid vervalt daarmee. Die keuze komt niet overeen met de provinciale inzichten dat de vraag naar agrologistieke bedrijventerreinen tot 2030, maar naar verwachting ook daarna, het aanbod aan beschikbare terreinen overstijgt. Met het realiseren van woningbouw op een bedrijventerrein wordt het ruimtevraagstuk onnodig doorgeschoven."