Archief
WOS

Aantal investeringen in tuinbouwsector verviervoudigd

De tuinbouwsector wordt steeds interessanter voor investeringsbedrijven. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van InnovationQuarter en de gemeenten Westland en Lansingerland.

In de periode 2019-2022 zijn vier keer zoveel investeringen gedaan in toeleveranciers als in de periode 2015-2018. De verwachting is dat dit in de komende jaren alleen maar gaat toenemen.

In de afgelopen 3,5 jaar is in 44 van de 136 onderzochte 'kennisintensieve tuinbouwtoeleveranciers' in Zuid-Holland geparticipeerd. Het gaat dan om bedrijven die zich bezig houden met veredeling, kassenbouw en teelt- en klimaatsystemen. Door de investeringen zijn de toeleveranciers steeds meer actief op de internationale markten en kunnen ze meer investeren in de ontwikkeling van technologie.

De meeste investeringen worden gedaan door Nederlandse bedrijven en dan voornamelijk bedrijven die al actief zijn in het Greenportcluster. Investeringsmaatschappijen en bedrijven van buiten de sector komen op de plekken 2 en 3. Een belangrijk motief voor de investeerders is bijvoorbeeld de sterke internationale groei van de glastuinbouw, maar ook de grote hoeveelheid kapitaal die beschikbaar is in de markt.

Onze regio loopt voorop als het gaat om innovatie in de glastuinbouw.

Wethouder Pieter Varekamp (Westland)

"Het onderzoek laat zien dat investeerders de waarde, kracht en enorme potentie van onze glastuinbouw zien en erkennen", zegt wethouder Pieter Varekamp over het onderzoek. "Vanuit het Westlandse bedrijfsleven zijn er ook initiatieven waarbij externe partners gezocht worden. De trend zal naar alle waarschijnlijkheid dus doorzetten. Verder blijkt uit het onderzoek dat onze regio vooroploopt als het gaat om innovatie in de glastuinbouw. We blijven werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en stimuleren de versterking van het glastuinbouwcluster en Westland als hart van de Greenport."

Categorieen:
Nieuws Economie Westland