Archief
WOS

WOS

Meer jongerenwoningen in Hoek van Holland

Woningbouwvereniging Hoek van Holland heeft plannen om twintig woningen aan de Van Spilbergenstraat en het De Cordespad te slopen en op deze plek 42 appartementen voor onder andere jongeren te bouwen.

Uit een eerder onderzoek van de toenmalige Gebiedscommissie naar de woonwensen van Hoekse jongeren bleek dat een grote groep graag in Hoek van Holland wil blijven wonen. Voor hen zijn er echter nauwelijks woningen. Een van de redenen is dat er in de sociale sector jaarlijks maar een beperkt aantal huurwoningen beschikbaar komt. Door de bouw van de appartementen komen er niet alleen woningen bij, maar draagt de woningbouwvereniging bij aan een meer divers woningaanbod in deze buurt. Dit is goed voor de toekomstbestendigheid en leefbaarheid in de buurt, verklaart de woningbouwvereniging.

Voor de bewoners van de mogelijk te slopen woningen stelt de woningbouwvereniging in overleg met de Woonbond en de bewonersvertegenwoordiging een sociaal plan op. Hierin staan de rechten en plichten van zowel de verhuurder als de bewoners van de te slopen woningen.