Archief
archief WOS

archief WOS

Extra dijkinspecties in Midden-Delfland

In verband met de aanhoudende droogte begint het Hoogheemraadschap Delfland vandaag met extra controles van de dijken in ons gebied.

Begonnen wordt bij de meest droogtegevoelige dijken: ongeveer 20 kilometer aan dijken in Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Deze hebben een ondergrond van veen. Uitgedroogd veen kan gaan krimpen en scheuren.

Delfland beheert en onderhoudt meer dan 700 kilometer aan dijken en keringen. Ruim 200 kilometer daarvan is gevoelig voor droogte. Die worden daarom extra gecontroleerd als het lange tijd droog is.

Het hoogheemraadschap vraagt mensen die schade aan dijken constateren dat te melden via loket@hhdelfland.nl. Ook wordt opgeroepen zuinig te zijn met zoet water. Want hoewel het de komende dagen minder warm lijkt te zijn, wordt er voorlopig nog geen regen van betekenis verwacht.