Archief
Archief WOS

Archief WOS

Extra afvoermaatregelen tegen wateroverlast in Lierse Oranjebuurt

Er komen extra afvoermaatregelen om wateroverlast in en rondom de woningen in de Oranjebuurt in De Lier tegen te gaan. Dat hebben het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Westland besloten.

Er zijn in de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen, maar deze hebben niet voldoende effect gehad. Door de uitbreiding van Rijk Zwaan in de directe omgeving ontstond de mogelijkheid om de sloot te verbreden. Die verbreding zorgt ervoor dat er meer water opgevangen en afgevoerd kan worden. Het gaat om de watergang langs het Kralingerpad aan de zuidkant van de Burgemeester Crezéelaan (N223).

"Het is mooi om te zien hoe wij, samen met Rijk Zwaan de problemen te lijf gaan en de maatregelen uitvoeren", aldus wethouder Michiel Ferwerda en hoogheemraad Manita Koop. In een commissievergadering stelde Koop onlangs nog: "Al jaren is in De Lier sprake van wateroverlast. Om de haverklap staat het in de Oranjebuurt blank en dat is niet alleen regenwater, maar ook de overstort die naar boven komt. En die smurrie staat soms ook bij de mensen in de woonkamer."

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft mede dankzij de gebiedskennis vanuit de gemeente, bepaald welke maatregelen het meest effectief, doelmatig en duurzaam zijn om de wateroverlast aan te pakken. Het zijn maatregelen om meer afvoer en berging in het hemelwater- en oppervlaktewatersysteem te realiseren. Doel is om het hemelwater uit deze wijk beter te bergen en af te voeren naar een lager gelegen zuidelijk gebied, waar ruim voldoende berging aanwezig is om de wateroverlast tegen te gaan.