Archief
Gemeente Westland

Uitbreiding Heenweg stap dichterbij

De uitbreiding van de kern Heenweg met 76 woningen is een stap dichterbij.

Het is de bedoeling om de glastuinbouwlocatie ten westen van het dorp te ontwikkelen naar woningen. De gemeente gaat hiervoor een zogenoemde anterieure overeenkomst sluiten met ontwikkelaar Weboma. Hierin worden bijvoorbeeld afspraken vastgelegd over de gebiedsontwikkeling en wie voor welke kosten opdraait.

Naar verwachting komt het ontwerpbestemmingsplan voor dit gebied in april of mei ter inzage te liggen. Omwonenden krijgen tegen die tijd ook meer informatie tijdens een inloopavond die de gemeente gaat houden.