Archief
WOS

WOS

Bewijs ligt op tafel: Westlands college verzon nota om moskeepand tegen te houden

De zogenaamde nota die het Westlands college zou hebben aangenomen waardoor gemeentelijke panden niet meer onderhands verkocht mogen worden, blijkt definitief één grote leugen.

Dat bewijzen de opgevraagde documenten die inmiddels van voor tot achter zijn doorgespit. Het college gooide de nota in de strijd om uit te leggen waarom de verkoop van 'De Eendenburcht' aan de islamitische vereniging in Wateringen op het laatste moment werd afgeblazen. "Inmiddels doen ze net alsof ze het nooit over een nota hebben gehad", vertelt de voorzitter van de vereniging. "Het is de ene na de andere onbeschofte leugen."

De Wob (wet openbaar bestuur)-documenten die mediapartner Omroep West, net als de islamitische vereniging én meerdere raadsleden, de afgelopen weken heeft doorgespit, bewijzen dat er van een nota écht geen sprake is. "152 pagina's om precies te zijn, nergens is die nota te vinden. Tenzij er stukken door het college achter worden gehouden", zucht voorzitter Hicham el Ikaoui van het Islamitisch Cultureel Centrum Wateringen (ICCW) die de stukken tot in detail heeft uitgeplozen. Ook raadsleden zijn het er over eens: "Met hele grote zekerheid kan ik zeggen, de nota bestaat niet", aldus fractievoorzitter Benjamin Hofland van D66.

Uit de Wob-documenten blijkt wél dat er ander beleid is opgesteld ten opzichte van gemeentelijke panden. "Maar in de stukken die wij hebben ontvangen, wordt door een ambtenaar letterlijk bevestigd dat dit beleid geen enkele invloed heeft op de verkoop van de Eendenburcht aan ons", vertelt Ikaoui. In de memo staat: Dit nieuwe beleid ziet toe op maatschappelijk vastgoed wat de gemeente wil inzetten voor (sociale)woningbouw. Daar is in dit specifieke geval geen sprake van.

Burgemeester had toezeggingen bevestigd

Het ICCW had vorig jaar maart inderdaad al een een concept-koopovereenkomst van het pand 'De Eendenburcht' in huis. Maar uiteindelijk werd door het college op het laatste moment de hele verkoop als een donderslag bij heldere hemel afgeblazen. Volgens het college zou er een aangenomen nota zijn waarin staat dat het pand niet meer één op één, maar in de openbare verkoop moet worden verkocht. Uit de Wob-documenten blijkt niet alleen dat die hele nota dus niet bestaat, maar ook dat er toezeggingen zijn gedaan aan het Islamitisch Cultureel Centrum.

In een memo vanuit de ambtelijke organisatie aan wethouder Snijders op 16 maart 2021 staat: De toezegging dat dat dit pand aangekocht mag worden door het ICCW wordt door wethouder Ouwendijk bevestigd in een email d.d. 12 juli 2017…Burgemeester Arends herbevestigt deze toezeggingen in een gesprek met het ICCW in de zomer van 2020. Van dit gesprek is een verslag beschikbaar.

Ook staat er in datzelfde memo: 1 op 1 verkoop is rechtmatig. Vanuit het ondermandaat is dus rechtsgeldig gehandeld bij het opstarten en doorlopen van het proces om te komen tot een 1 op 1 verkoop van de Eendenburcht (aldus advies Bureau Juridische Zaken 11 februari 2021). Veel vastgoedgoed transacties van de gemeente vinden 1 op 1 plaats. "Hoe duidelijk wil je het hebben?", verzucht de voorzitter van het islamitisch centrum. "Uit alle documenten blijkt gewoon: dit pand behoort aan ons."

College ontkent nu dat ze het over nota hebben gehad

Nu de Wob-documenten bewijzen dat de verkoop zo goed als rond was én de hele memo niet bestaat, ontkent het college inmiddels - in schriftelijk beantwoording van raadsvragen over dit onderwerp - dat ze ooit hebben gezegd dat er sprake was van een memo.

"Volgens hen betreft het een opiniërend memo", vertelt El Ikaoui. "Bullshit natuurlijk. Ze zeggen dit alleen omdat ze zelf ook wel voelen: dat argument van de memo gaat hem niet meer worden. Ze hadden nooit verwacht dat we een Wob-procedure zouden starten en dat de raad zich er mee zou gaan bemoeien. Nu proberen ze hun besluit op een andere manier wit te wassen."

Het argument dat het college nu aanvoert, is dat de vereniging en de gemeente er samen niet zijn uitgekomen. Dát zou de reden van de afgeblazen verkoop zijn. "Hoezo samen niet uitgekomen?", zegt de voorzitter van de vereniging. "Als je er onderling niet uitkomt, dan trek je die conclusie sámen. Wij bespraken in maart 2021 de conceptovereenkomst. Het ging nog over de laatste puntjes op de 'i'. Wij zouden binnen twee weken dat verkoopproces afronden. Vervolgens hoorden wij niets tot juli 2021. In de notulen van die bijeenkomst staat letterlijk dat de gemeente de verkoop afblaast omdat het college een nota heeft aangenomen waarin staat dat vastgoed openbaar verkocht moet worden."

Twee moties tijdens raadsvergadering

Hoe de kwestie zich verder ontwikkelt, zal vanavond blijken tijdens de raadsvergadering. Daar dient D66 een moties in, om de overige collegeverslagen te openbaren. Westland Verstandig komt met een motiei om het pand uit de verkoop te halen. Het pand is door het college - tot grote frustratie van de raad - snel op Funda geplaatst. Ook de vereniging wil het liefst dat de eerdere beslissing wordt teruggedraaid. "Het enige wat wij willen, is dat pand. Dus gemeente: kom over de brug. Met de voorwaarden die op tafel lagen, zouden wij vandaag nog tekenen."

Het college van gemeente Westland zegt niet te willen reageren op de kwestie. "Dat doen we pas na het extra debat volgende week."

Categorieen:
Nieuws Wateringen Westland