Archief
WOS

WOS

Westland houdt nieuwe moskee tegen: 'We hebben het gevoel dat we anders behandeld worden'

Na jarenlang verzet tegen een islamitische school, lijkt de gemeente Westland nu ook de komst van een nieuwe moskee tegen te houden. Nadat de islamitische vereniging in Wateringen bijna zes jaar bezig is met de aankoop van de Eendenburcht, is dit op het laatste moment door het college afgeblazen.

Raadsleden van de oppositiepartijen zijn geschokt: "Ik krijg hier een heel onbehaaglijk gevoel van", aldus Benjamin Hofland van D66 Westland. "Als er echt mensen binnen de gemeente tegen het islamitische geloof zijn, moeten we heel snel met elkaar om te tafel om daarover te praten." "Geschoffeerd en anders behandeld", zo voelt het bestuur van Islamitisch Cultureel Centrum Wateringen (ICCW) zich.

"Het is onbegrijpelijk", briest voorzitter Hicham el Ikaoui. "We hadden de koopovereenkomst al binnen en opeens kregen we afgelopen zomer tijdens een gesprek met de wethouder en burgemeester te horen dat er een nota was aangenomen, waardoor het pand in de openbaarheid verkocht moet worden." De bestuursleden van de stichting vertrouwden het verhaal van de gemeente over de nota voor geen meter en daarom dienden ze in september een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) in. "We wilden alle documenten en net name die ene nota inzien. Vorige week kregen we uiteindelijk pas antwoord op onze aanvraag. We hebben van alles ontvangen, maar die ene nota nog steeds niet ingezien."

'Naar gevoel van in mijn buik'

De Eendenburcht, een voormalig jongerencentrum in Wateringen, staat al jaren leeg. De islamitische vereniging was van plan om het na de koop te slopen en er een nieuwe moskee te bouwen. Nu is de verenging gehuisvest in een ander pand in Wateringen. "Daar zitten we al sinds 1984, maar het begint inmiddels echt te klein te worden. Daarnaast zit het boven vol asbest." Volgens de verenging klopt er niets van het verhaal dat De Eendenburcht nu in de openbaarheid verkocht moet worden. "Die nota bestaat helemaal niet, en als hij wel bestaat, dan is hij aangenomen op een moment dat wij in februari al lang onze koopovereenkomst binnen hadden."

Het Islamitisch Cultureel Centrum is inmiddels met dit verhaal naar de gemeenteraad gestapt. "We hebben eerst ons WOB-verzoek afgewacht. Nu we alle documenten hebben verzameld, hopen we dat de raadsleden ons recht kunnen doen."

Eén van die raadsleden is Benjamin Hofland, fractievoorzitter van D66 Westland. "De onderste steen moet boven komen", zegt hij. "Ik ben me kapot geschrokken. Dat zo'n besluit op het laatste moment - als de koopovereenkomst er al ligt - wordt teruggedraaid is onbegrijpelijk. Ik krijg hier een heel naar gevoel van in mijn buik."

'Schandalig als mensen tegen islamitisch geloof zijn'

Dat onderbuikgevoel heeft te maken met de beweegredenen van het college om deze verkoop op het laatste moment af te blazen. "Ik weet niet wat de precieze reden is, dat moet duidelijk worden. Maar als er binnen de gemeente mensen zijn die tegen het islamitisch geloof zijn, dan is dat schandalig." Hofland probeert inmiddels met man en macht de desbetreffende nota waar het college zich op beroept, boven water te krijgen. "Ik heb tot nu toe nog niks gevonden."

Waar die nota precies is? De gemeente Westland kan daar geen antwoord op geven. "Er liggen over deze nota ook vragen vanuit de raad, die worden volgende week behandeld. Tot die tijd kunnen wij hier geen uitspraken over doen", aldus een woordvoerder. Over het afblazen van de verkoop zegt de gemeente het volgende: "Sinds 2010 streven wij ernaar om te werken volgens het beleid dat we vastgoed dat niet meer noodzakelijk is voor gemeentelijke kerntaken verkopen. In 2015 vond het eerste overleg tussen de gemeente en ICCW over een mogelijke verkoop plaats. Na verschillende gesprekken door de jaren heen is er echter geen overeenstemming bereikt. Er bleken ook meerdere geïnteresseerden te zijn om het pand te kopen."

'De zaak klopt gewoon niet'

"Uiteindelijk is - alles afwegende - besloten een openbare verkoopprocedure op te zetten. Daarbij deed de Hoge Raad recent een uitspraak over de verplichting van een overheidslichaam om mededingingsruimte en transparantie te bieden bij het verkopen van vastgoed. Hierdoor zijn gemeenten verplicht om panden waarvoor mogelijkerwijs meerdere gegadigden zijn, openbaar te verkopen. De verkoopprocedure bereiden we op dit moment voor en start in februari 2022. De ICCW en andere gegadigden worden op de hoogte gebracht zodra deze procedure start", aldus de gemeente.

Volgens de bestuursleden van de islamitische verenging zijn de argumenten waar het college mee komt onzin. "De nieuwe wetgeving waar het college het over heeft, geldt sinds eind november. Afgelopen zomer werd ons al verteld dat de koop niet door kon gaan. En de verkoopovereenkomst lag er al in februari", zegt El Ikaoui. Hofland beaamt dat: "Ik heb mailwisselingen gezien tussen ambtenaren en de verenging; het leek er tot het laatste moment op dat zij het pand zouden krijgen. Deze zaak klopt gewoon niet."

'We discrimineren niet'

Er zijn ook raadsleden die het standpunt van het college wél begrijpen. "Wij zijn ook geschrokken van deze gang van zaken", aldus John Witkamp van LPF Westland. "Maar dan vooral hoe de wethouder het in zijn hoofd heeft gehaald om in eerste instantie dit pand onderhands te willen verkopen aan deze islamitische vereniging. Dat moet gewoon eerlijk in de openbaarheid gebeuren, zodat de hoogste bieder het pand krijgt." Dat er andere beweegredenen mee zouden spelen om de vereniging het pand niet te gunnen, wordt afgedaan als onzin. "We discrimineren niet. Daar gaat het niet om. Als de verenging het hoogste bod heeft, dan krijgen ze het, zo simpel is het."

Ook het Westlands college onder voorzitterschap van burgemeester Bouke Arends bestrijdt dat: "De suggestie die hier wordt gewekt, wordt door het gehele college ten zeerste verworpen."
Toch is het gevoel dat bij de vereniging overheerst, anders. Uit de opgevraagde stukken blijkt dat van de 105 panden die de gemeente tijdens dit college verkocht heeft, er 103 onderhands en er slecht twee openbaar zijn verkocht. "Waarom wordt er bij ons dan opeens zo moeilijk gedaan? We weten niet wat de reden is, maar als het inderdaad met ons geloof te maken heeft, dan is dat schandalig. We hopen gewoon dat er een fout door de gemeente is gemaakt, en we roepen hen op ons hetzelfde te behandelen als alle andere Westlanders."