Archief
WOS

Zuid-Holland wil meer banen, meer huizen en beter openbaar vervoer

De economie van Zuid-Holland moet de komende jaren een forse impuls krijgen. Dat hebben overheden, onderwijsinstellingen, kennisinstituten en bedrijven in het gebied met elkaar afgesproken.

Het gaat bijvoorbeeld om 120.000 nieuwe banen erbij en 200.000 extra woningen. De provincie moet een broedplaats worden voor baanbrekende nieuwe ideeën. En er wordt gemikt op gezondere en welvarende inwoners.

Volgens de betrokkenen is sprake van een uniek akkoord, want tot een paar jaar geleden was het niet denkbaar dat ze met zo veel partijen harde afspraken zouden maken. "We gaan Zuid-Holland up to date maken en zorgen dat het sterker de toekomst ingaat", zegt de commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, in gesprek met mediapartner Omroep West.

Reden voor het akkoord, verpakt in de Groeiagenda Zuid-Holland, is dat het in dit gebied de laatste jaren niet goed gaat met de economie. Voor het uitbreken van de coronapandemie was weliswaar sprake van groei, maar die bleef achter bij de rest van Nederland. Vergelijkbare Europese regio's, zoals Antwerpen, Hamburg, München en Stockholm, groeiden zelfs drie keer harder.

Door de achterblijvende economie is er sprake van een relatief hoge werkloosheid, die nog verder oploopt als er niets gebeurt. Ook de bereikbaarheid en het gebrek aan woningen wordt dan een nog groter probleem.

Veel kansen in de provincie

Dit terwijl er wel veel kansen zijn. "Zuid-Holland vormt bijna een kwart van de Nederlandse economie én samenleving. Het is de meest dichtbevolkte en een van de snelst groeiende regio's van Nederland, met essentiële infrastructuur en logistiek, een enorme kennisdichtheid en een grote verscheidenheid aan sterke economische sectoren", stellen alle partijen in de Groeiagenda.

Zij wijzen erop dat een kwart van de Nederlandse economie hier is. Met belangrijke sectoren: de havens en de bedrijvigheid eromheen van Rotterdam, de internationale stad Den Haag, de maakindustrie van Noordwijk tot Dordrecht, de glastuinbouw van het Westland, de kennisinstellingen en universiteiten in Leiden, Delft en Rotterdam. "Eeuwenlang innoveren in een gunstig vestigingsklimaat heeft Zuid-Hollandse spelers wereldwijd leidend gemaakt."

Meer samenwerken

In meer samenwerking van al die partijen zou ook de kracht kunnen liggen voor de toekomst, is de gedachte. Dat zou zelfs de 'komende eeuwen brede welvaart en welzijn' kunnen brengen.

De 'ruggengraat' van die economie in Zuid-Holland moet worden gevormd door kennis en vernieuwing. Hier moeten nieuwe producten en toepassingen worden bedacht. Ook moet de provincie een grote rol gaan spelen in heel nieuwe technologieën, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie en de volgende generatie computers die gebruik maken van quantumtechnologie. "We bedenken slimme, schone, gezonde oplossingen", zeggen de partners.

Dingen ook weer hier maken

De bedoeling is dat vervolgens de oplossingen die in de provincie worden bedacht, ook hier worden gemaakt en niet meer, zoals nu vaak nog, in bijvoorbeeld China. Zuid-Holland wil weer meer ruimte gaan bieden aan de maakindustrie. Daarbij hoort ook dat de mensen die hier wonen goed zijn opgeleid. Verder moet dat allemaal schoon en duurzaam gebeuren.

Belangrijk punt voor alle partijen is dat het gebied ook veel beter bereikbaar wordt dan nu het geval is. De bestaande spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht - ook wel de oude lijn genoemd - zou daarvoor moeten worden omgevormd tot een lightrailverbinding. Langs die lijn zouden nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen moeten komen, zodat ze goed bereikbaar zijn. Bovendien worden de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam beter met elkaar verbonden. Deze lijn wordt ook weer gekoppeld aan het openbaar vervoer in de regio, bijvoorbeeld de railverbindingen naar Hoek van Holland, de Binckhorst, Den Haag Zuidwest.

Bereikbaarheid van essentieel belang

Volgens alle partijen is een betere bereikbaarheid van essentieel belang voor het stimuleren van de samenwerking in het gebied en daarmee de economie. "De mobiliteit in dit gebied versterk je op deze manier enorm en daardoor kan de bedrijvigheid toenemen, daardoor kunnen mensen wonen op goed bereikbare plekken. En wat ook belangrijk is, is dat je ook de drie campussen van de universiteiten met elkaar verbindt", zegt commissaris Smit.

Tim van der Hagen, de Rector Magnificus van de TU Delft: "Wat we willen is dat we in plaats van dat ik een afspraak moet maken met mijn collega's in Rotterdam en die in mijn agenda moet zetten, dat ik kan zeggen: ik kom nu wel even naar je toe, want ik ben er toch over twintig minuten. De tijd waarin je van de ene plek naar de andere gaat, moet echt korter worden."

Commissaris van de Koning Jaap Smit vertelt bij Maarten in de Middag dat eerste projecten binnenkort gestart worden