Archief
WOS

Westland: maatwerk bij inwoners die worstelen met vaste woonlasten

De gemeente Westland gaat maatwerk toepassen voor inwoners die als gevolg van de coronamaatregelen hun huur of hypotheek niet meer kunnen opbrengen.

De gemeente geeft daarmee op eigen manier invulling aan de zogeheten Tonk-regeling die door het Rijk in het leven is geroepen. 'Tonk' staat voor 'Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten'. Met die regeling wil de overheid voorkomen dat mensen hun vaste woonlasten niet meer kunnen opbrengen, zonder schulden op te bouwen.

De wethouders Vreugdenhil en Van der Stee verwachten vele honderden aanvragen. Daarbij denken ze in eerste instantie aan de kring van inwoners die vorig jaar een beroep hebben gedaan op de Tozo-regeling (Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers). Deze groep omvat rond de 2.500 mensen.

Die Tozo-regeling is vooral 'smal' uitgevoerd, met veel aandacht voor rechtmatigheid, aldus de wethouders. Er komt nu een brede maatwerkaanpak om verergering schulden en problemen te voorkomen. De gemeente wacht niet af totdat deze inwoners daadwerkelijk aan de bel trekken. Alle mensen die een beroep op de Tozo-regeling hebben gedaan, zullen worden benaderd om over hun actuele situatie omtrent de vaste woonlasten te praten. Daartoe zal de gemeente tijdelijk zeven extra krachten aantrekken.

Er zal breeduit worden gevraagd naar de zorgen, knelpunten en financiën van de aanvrager en zijn huishouden. Die gespecialiseerde krachten zullen ook, waar nodig en mogelijk, de aanvrager doorverwijzen naar een collega of andere instantie voor specifieke hulp, omscholing of een schuldsanering.
Er zal echt de tijd voor worden genomen, onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen'. Daarbij geldt de verwachting dat zich dit later 'terugverdient' doordat cliënten daadwerkelijk geholpen zijn en later geen hulp of ondersteuning van de gemeente meer nodig hebben.

De tegemoetkoming op grond van de Tonk-regeling geldt voor de periode 1 januari tot 1 juli van dit jaar. Er is dus sprake van "met terugwerkende kracht". Volgende week komt uitgebreide informatie op de website van de gemeente te staan. Wie een beroep wil doen op de regeling, kan zich nu alvast bij de gemeente aanmelden via e-mailadres tonk@gemeentewestland.nl

Categorieen:
Nieuws Politiek Westland