Archief
WOS

In april duidelijkheid eigen vervoersdienst Ter Heijde

Krijgen bewoners van Ter Heijde na de komende zomer een eigen vervoersdienst naar Monster? Daarover wordt in april meer duidelijk.

Ter Heijde is sinds het wegvallen van bus 34 in 2012 verstoken van openbaar vervoer en tot 2030 staat er geen nieuwe buslijn in de planning. In het kustdorp wonen veel ouderen, maar winkels en andere voorzieningen zijn er niet. Daarvoor zijn de bewoners aangewezen op andere plaatsen. Voor velen is het een te zware opgave om naar het nabijgelegen Monster te lopen of te fietsen. Zij kunnen wel gebruikmaken van bijvoorbeeld de PlusBus, maar die moeten zij van tevoren reserveren. Spontaan weggaan is daardoor niet mogelijk.

In 2018 hield bewonersvereniging HinT een enquete onder inwoners, waaruit bleek dat een merendeel van de Heijenaren een busje naar sporthal De Wielepet en het centrum van Monster wel ziet zitten. Ook voor de Hervormde Kerk met veel leden in Monster en het dorpshuis Het Vrondel zou een buslijn een uitkomst zijn voor mensen die minder mobiel zijn.

Tekst gaat verder onder de video.

HinT wil de vervoersdienst, gerund door vrijwilligers, graag milieuvriendelijk uitvoeren. Daarvoor vroeg zij de gemeente Westland in 2019 of het een elektrisch wegtreintje mocht laten rijden. Omdat daar op dat moment 'geen beleid' voor was, werd dat toen echter afgewezen. Inmiddels lijkt dat geen probleem meer. Wethouder Pieter Varekamp heeft nu aangegeven een ontheffing te willen geven voor het rijden met zo'n voertuig binnen de bebouwde kom.

De bewonersvereniging heeft al een voertuig op het oog. Het gaat om een 9 meter lang wegtreintje. HinT moet dat nu nog financieel rond zien te krijgen. Met het hele project is zo'n 50.000 euro gemoeid. Via fondsenwerving is al ruim 20.000 euro toegezegd. Andere fondsen, zoals het Voordebuurtfonds en Fonds 1818 zijn al aangeschreven. Daarnaast kan HinT ook zelf iets bijdragen. Als in april blijkt dat al het geld binnen is, moeten de orders worden geplaatst en kan de werving van vrijwilligers beginnen. Als dat positief verloopt, kan De Heijdse Lijn mogelijk in augustus al de weg op voor de eerste testritjes.

Het gaat in eerste instantie om een proef van drie jaar, even lang als de duur van het leasecontract. Tussentijds wordt meermaals gekeken of er genoeg gebruik van het wegtreintje wordt gemaakt. Als het project succesvol is, wordt het doorgezet.

Blijkt de komende maanden dat de De Heijdse Lijn niet haalbaar is, dan zoekt HinT een alternatief.

Jan Bogaard, voorzitter HinT, vertelt meer over de plannen bij Maarten in de Middag