Archief
Ronald van Oudheusden

Bouw Blankenburgtunnel ligt ondanks corona op schema

De werkzaamheden aan de Blankenburgverbinding tussen Maassluis en Rozenburg liggen nog altijd op schema, ondanks de beperkingen door corona.

De coronamaatregelen leveren de tunnelbouwers zelfs een voordeeltje op: "We kunnen nu het droogdok van Damen Verolme in de Botlek gebruiken voor de bouw van de tunneldelen", zegt Jörgen van der Meer van Rijkswaterstaat bij mediapartner Rijnmond.

De bouwactiviteiten worden voor weggebruikers en omwonenden steeds zichtbaarder. Vooral op de A15 bij Rozenburg en de A20 bij Vlaardingen beginnen de nieuwe verkeerspleinen de eerste contouren te vertonen. Ook wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van de gedeeltelijke verbreding van de snelweg bij Vlaardingen.

Snelwegviaducten in de stad worden gerenoveerd en aangepast. Verder wordt al druk gegraven voor nieuwe aanvoerwegen en de verplaatsing van geluidsschermen. Uit het zicht wordt stevig doorgebouwd aan de twee tunnels in het tracé: de Maasdeltatunnel onder Het Scheur en de Hollandtunnel onder de weilanden ten oosten van Maassluis. Het 1,2 miljard euro kostende project moet in 2024 gereed zijn.

Droogdok Damen Verolme

Dagelijks werken naar schatting tussen de vijf- en zeshonderd mensen aan het enorme project. "In het begin hadden we meer last van de maatregelen door problemen met materiaalleveringen en moesten we werkzaamheden anders inplannen want ook voor ons gelden de anderhalvemeterregels. Maar corona heeft ook kansen. Op de zuidoever hebben we het Damen Verolme-dok liggen. Door corona ligt daar nu geen schip in en is er niets te doen", aldus Van der Meer

Dat bood de bouwers de mogelijkheid om de tunnelelementen die ze eigenlijk in de toeritten zouden bouwen nu in het droogdok van Verolme te maken. "Dat zorgt ervoor dat we keurig op schema kunnen blijven en de opening in 2024 nog steeds voorzien is." In het droogdok zullen camera's komen om de bouw voor belangstellenden zichtbaar te maken. Verder wordt er in maart een bouwapp gelanceerd zodat de aanleg van de A24 dagelijks te volgen is.

Ruim twee jaar na de eerste handelingen wordt nu op het gehele traject gewerkt. "Bij de Zuidbuurt hier in Vlaardingen zijn we inmiddels aan het graven en liggen de eerste bouwkuipen er en kunnen we spoedig onder water beton gaan storten. Zo hebben we dan de eerste droge bak en gaat het als een treintje verder richting de Hoekse Lijn en vervolgens verdiept verder naar de A20", vertelt Van der Meer.