Archief
WOS

Inzicht in selectiecriteria bij flexwoningen aan Madeweg

De gemeente Westland heeft inzicht gegeven in de selectiecriteria voor toewijzing van de flexwoningen in de voormalige ISW-school aan de Madeweg in Monster.

Die criteria zijn weergegeven in de antwoorden van wethouder Ben van der Stee op vragen van de VVD-fractie in de gemeenteraad. In het voormalige schoolcomplex, nu project Jonkheyd geheten, komen veertien woningen.

De selectiecriteria zijn als volgt:
* leeftijd jonger dan 29 jaar;
* sociaal/economisch gebonden aan Monster (bij onvoldoende aantal meldingen uit Monster sociaal/economisch gebonden aan Westland);
* huishouden 1 persoon (<29 jaar) zonder kinderen, of maximaal 2 personen> relatie (<29 jaar) zonder kinderen;
* inkomen is maximaal 34.050 euro (prijspeil 2020) voor 1-persoonshuishoudens en maximaal 47.325 euro (prijspeil 2020) voor meerpersoonshuishoudens;
* ingeschreven bij Woonnet Haaglanden;
* ingeschreven bij Woonnet Haaglanden korter dan 5 jaar;
* reageert frequent op passende woningen bij Woonnet Haaglanden;
* heeft geen aangeboden woningen geweigerd via Woonnet Haaglanden.

150 gegadigden
Zodra de datum van oplevering van de flexwoningen bekend is, starten gemeente en exploitant Totalus met het selecteren volgens bovenstaande criteria. Tot nu toe hebben ongeveer 150 gegadigden hun belangstelling kenbaar gemaakt op de website van Totalus. Zij voldoen echter lang niet allemaal aan de criteria. De huidige antikraak-bewoners van de school die aan de criteria voldoen en belangstelling hebben, komen als eersten in aanmerking. Naar verwachting zijn dit drie personen.

Pauzewoning
Gemeente Westland en Totalus bepalen dus gezamenlijk op basis van de vastgestelde criteria de toewijzing. Verder is er een zogeheten pauzewoning. De gemeente bepaalt in overleg met het Sociaal Kern Team de toewijzing van deze woning, die bestemd is voor een spoedzoeker die zich in een urgentieprocedure bevindt en naar verwachting voor een urgentie in aanmerking komt en past in het profiel voor de Jonkheyd (jonger dan 29, één- of maximaal tweepersoonshuishouden etc.)

In volgende projecten flexwoningen zal de gemeente een ander type spoedzoeker of een mix van spoedzoekers kiezen. Daarbij kan worden gedacht aan gescheiden ouders met kinderen of aan andere spoedzoekers die zich willen vestigen in Westland maar onvoldoende inschrijftijd hebben voor een reguliere sociale huurwoning.

Omwonenden
Voor dit project aan de Madeweg heeft het college ervoor gekozen Westlandse jongeren (en bij voorkeur uit Monster) zoveel mogelijk te bedienen. De omgevingsvergunning is inmiddels afgegeven, maar de bezwaartermijn loopt nog. Over parkeren en ontsluiting wordt nog overleg gevoerd met omwonenden en de naastgelegen tandarts- en huisartsenpraktijk, aldus wethouder Van der Stee.