Archief

Bad in Naaldwijk mogelijk dicht: de raad beslist

De toekomst van zwembad De Hoge Bomen in Naaldwijk ligt volledig in handen van de gemeenteraad. Die moet na behandeling van de voorjaarsnota bij het vaststellen van de begroting bepalen of er geld in het bad wordt gestoken. Volgens het college van B en W is er zo'n 13,5 tot 20 miljoen euro nodig. Dat geld is er nu alleen niet, en dus zal de gemeenteraad op zoek moeten naar andere potjes.

In Westland wordt al jaren gesproken over de toekomst van het Naaldwijkse zwembad. In 2015 bijvoorbeeld hing het voortbestaan van het bad aan een zijden draadje, de gemeenteraad wist sluiting ternauwernood te voorkomen.

Intussen is er sprake van een nieuwe realiteit. Volgens het college van Westland hebben sportverenigingen nu meer wensen dan dat de gemeente kan betalen. Daar is de gemeenteraad vorige week in een besloten vergadering over bijgepraat. Alleen al voor noodzakelijke investeringen in zwembad de Hoge Bomen is ongeveer 13,5 tot 20 miljoen euro nodig.

Sportwethouder Pieter Varekamp merkt daarbij op, dat er met de vijf bestaande zwembaden meer capaciteit is (zo'n 1 miljoen bezoekers per jaar) dan waarnaar vraag blijkt te zijn (565.000 bezoekers in 2017). "En de trend is afnemend. Hoe ga je dan met je geld om?", werpt Varekamp als vraag op. "Er is overcapaciteit. Wil je dan een nieuw zwembad bouwen?"

Stichting Vrienden van de Hoge Bomen is een groep zwembadbezoekers die, linksom of rechtsom, strijdt voor behoud van het zwembad. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die beslist over de toekomst van het gemeentelijke zwembad de Hoge Bomen. De voorzitter denkt dat de raad uiteindelijk positief zal beslissen over het zwembad. "Goed opknappen of nieuwbouw, dat is aan de gemeente en maakt ons niet uit. "Dat we hier kunnen blijven zwemmen is onze hoofddoelstelling", zegt Adri Peekstok.

Westland kent op dit moment vijf zwembaden. De Hoge Bomen (Naaldwijk), Maesemunde ('s-Gravenzande) en Vreeloo (De Lier) worden gefinancierd door de gemeente. Bij de Waterman (Wateringen) houden vrijwilligers de boel draaiende, maar zij zijn wel afhankelijk van broodnodige investeringen. Alleen de Boetzelaer in Monster is een particulier zwembad. Het bad brandde eind februari 2019 af, intussen is de nieuwbouw begonnen.