Archief
Minister-president Rutte via Flickr CC

Minister-president Rutte via Flickr CC

Tariefsverhoging voor grote tuinbouwbedrijven gaat vooralsnog door

Glastuinbouwbedrijven die veel belichten krijgen vooralsnog 'gewoon' te maken met een forse verhoging van de belasting op het elektriciteitsverbruik. Daarmee stemde een meerderheid van de Eerste Kamer dinsdag in. Wel moet nog worden bekeken of de kosten later alsnog kunnen worden teruggedrongen.

De regering wil bedrijven meer laten betalen voor het verbruik van elektriciteit dan de burgers. De huidige verhouding van 50-50 zou moeten wijzigen in 67-33. De nu gewraakte tariefsverhoging betreft de heffing voor ODE (Opslag Duurzame Energie). Deze bedraagt voor grootverbruikers 177 procent en dat hakt er stevig in voor ongeveer 500 bloemenkwekers en bijna 150 groentebedrijven: zij moeten tienduizenden euro's extra aan heffing betalen.

Eerder was de Tweede Kamer al akkoord. Glastuinbouw Nederland en de gemeenten Westland deden bij de Eerste Kamer een oproep om niet in te stemmen met het voorstel. Dat bleek zonder al te veel succes. Een meerderheid stemde in met het belastingplan 2020 en de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, waarvan de ODE deel uitmaakt.

Wel is een motie aangenomen, die de regering oproept te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze 'extreme lastenstijging' te verminderen en eventueel te temporiseren.

Categorieen:
WestlandEconomie