Archief

Midden-Delfland nog niet klaar met 'Centrumplan Den Hoorn'

De gemeenteraad van Midden-Delfland is nog niet klaar met het bestemmingsplan 'Centrumplan Den Hoorn'. De raad dient binnen een half jaar een nieuw exploitatieplan vast te stellen. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State woensdagochtend als oordeel uitgesproken.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het centrum van Den Hoorn en maakt daar een nieuwe supermarkt mogelijk. De eigenaar van de Plus-supermarkt, een ondernemersfederatie en omwonenden waren tegen het bestemmingsplan en het exploitatieplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zij zijn bang voor parkeer- en verkeersproblemen. Verder denken zij dat het bestemmingsplan niet uit te voeren is, omdat zowel de winkeliers in het centrum als de omwonenden tegen dat plan zijn.

In oktober 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak een zogenoemde tussenuitspraak in deze zaak. De gemeenteraad kreeg 26 weken de tijd om gebreken in het exploitatieplan te herstellen. Dat nieuwe exploitatieplan is in februari dit jaar vastgesteld. Het vormde voor eerdergenoemde partijen opnieuw aanleiding om de gang naar de bestuursrechter te maken.

Hoewel de ingebrachte bezwaren tegen het bestemmingsplan als zodanig ongegrond werden verklaard, kon het nieuwe exploitatieplan geen genade vinden in de ogen van de Raad van State. De gemeenteraad zou niet inzichtelijk hebben gemaakt "dat het om in ruimtelijk of functioneel opzicht te onderscheiden deelgebieden gaat".

De Afdeling bestuursrechtspraak deelt de opvatting van "Plus en anderen" dat de gemeenteraad geen deugdelijke motivering aan de gekozen begrenzing van het exploitatiegebied ten grondslag heeft gelegd. Daarom moet de gemeente Midden-Delfland het werk overdoen.