Archief

Delfland bouwt in 2020 drie nieuwe gemalen

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat in 2020 drie nieuwe gemalen in onze regio bouwen, ook worden zes andere gemalen gerenoveerd. Dat blijkt uit de begroting voor de komende vier jaar.

Het gaat specifiek om nieuwbouw van gemalen in de Klaas Engelbrechtpolder, Commandeurspolder en Dorppolder. Renovatie staat gepland bij de gemalen Nieuwland/Noordland, Poelpolder, Westland, De Zaaijer, Vlietpolder en Dorppolder.

Het zijn slechts enkele van de activiteiten waar het hoogheemraadschap volgend jaar mee bezig is. Delfland doet nog meer; zo wordt de overlastgevende overstort bij de volkstuinen in Hoek van Holland aangepakt en wordt onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de persleiding in 's-Gravenzande. Bovendien moet begin volgend jaar eindelijk het exotenbeleid worden vastgesteld, waarmee de populatie rivierkreeften moet worden teruggedrongen.

Zoals afgesproken in het bestuursakkoord van het nieuwe dagelijks bestuur zullen voor inwoners de waterschapstarieven tot 2023 niet stijgen. De watersysteemheffing, die eigenaren van woningen betalen, zal gelijk met de stijging van de WOZ-waarde wel iets omhoog gaan.

De Verenigde Vergadering spreekt op 21 november over de begroting.