Archief
WOS Media

WOS Media

Westland start onderzoek naar huisvesting bij FloraHolland en ABC

De Westlandse gemeenteraad wil laten onderzoeken of er arbeidsmigranten kunnen worden gehuisvest op het terrein van bloemenveiling Royal FloraHolland in Honselersdijk of op het terrein van ABC Westland in Poeldijk. Dat bleek dinsdagavond tijdens de raadsvergadering van de gemeente Westland. Een motie van Gemeentebelang Westland, die mede werd ingediend door Westland Verstandig, CDA en LPF, werd unaniem aangenomen.

In de motie wordt opgeroepen om in overleg te gaan met de eigenaren van de gronden nabij FloraHolland en ABC Westland, om te bezien wat er mogelijk is qua huisvesting. De motie is er gekomen na de vele protesten vanuit de lokale bevolking op eerder aangedragen locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten nabij tuinders, zoals bijvoorbeeld bij de locatie Madeweg in Monster en de locatie Arckelweg in Poeldijk.

Naast huisvesting voor arbeidsmigranten, wordt ook onderzocht of het mogelijk is om andere groepen als spoedzoekers en starters een plekje te geven op of nabij de terreinen. Daarbij merkte VVD-fractievoorzitter Sander Zuyderwijk wel op dat het goed is om te onderzoeken wat de sociale gevolgen daarvan zijn: "Wat gebeurt er als je diverse personen met verschillende achtergronden of redenen gaat huisvesten bij elkaar?"

Wethouder Karin Zwinkels staat voor de taak om zo snel mogelijk ruimte te vinden voor zo'n tweeduizend bedden, waar arbeidsmigranten kunnen overnachten. Daarom heeft de wethouder twee sporen uitgezet. Tijdelijke huisvesting van de werknemers tot maximaal tien jaar en noodhuisvesting voor een periode van maximaal drie jaar. Beide sporen lijken langzaam dood te lopen. Met de motie wordt daarop ingesprongen.

De wethouder zegt toe met de motie aan de slag te gaan. Sterker nog: "De gesprekken lopen al enige tijd. Ik heb dat nog niet met u (de raad, red.) gedeeld omdat ik nog geen concreet initiatief heb." Toch houdt ze wel enig voorbehoud: "We zijn afhankelijk van externe partijen, van initiatiefnemers, en ook de grond is niet in ons eigendom." Over een concrete datum waarop de gesprekken worden afgrond, kon ze dan ook niets zeggen.

Onlangs gaf de directeur van ABC Westland, Herwi Rijsdijk, nog tegenover de WOS aan dat hij een dergelijke ontwikkeling wel ziet zitten: "Je moet die mensen een nette huisvesting bieden. We hebben de mensen nodig."